ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบรีไซเคิลตัวทำละลาย ซีรีส์ 100

การรีไซเคิลตัวทำละลายด้วยการนำระบบเข้ามาใช้ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการซื้อตัวทำละลายใหม่ เหมาะที่สุดสำหรับการรีไซเคิลทินเนอร์,แอลกอฮอล์, โทลูอีน, อะซิโตน, เอ็มอีเค, เอทิลอะซิเตทที่ใช้แล้ว

>>> รายละเอียด

ระบบรีไซเคิลตัวทำละลาย ซีรีส์ 800

เหมาะที่สุดสำหรับการรีไซเคิลตัวทำละลายของเสียปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องซึ่งใช้สำหรับระบบทำความสะอาดเครื่องพิมพ์และการบำบัดอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องโดยการระบายออกจากถัง

>>> รายละเอียด

ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท ※จำเป็นต้องใช้
อีเมล์ ※จำเป็นต้องใช้
โทรศัพท์ ※จำเป็นต้องใช้