ความปลอดภัย

อุบัติเหตุจากการระเบิดสามารถป้องกันได้โดยการกำจัดปัจจัยหนึ่งในสามประการต่อไปนี้:1. วัสดุที่ติดไฟง่าย 2. ออกซิเจน 3. แหล่งกำเนิดประกายไฟ

ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท ※จำเป็นต้องใช้
อีเมล์ ※จำเป็นต้องใช้
โทรศัพท์ ※จำเป็นต้องใช้