การรีไซเคิลตัวทำละลายคืออะไร?

1.การรีไซเคิลตัวทำละลายคืออะไร?


[FIg.1]ก่อน

[Fig.2]หลังจาก

โรงงานผลิตหลายแห่งกำจัดสารทำความสะอาด (ตัวทำละลายของเสีย) ซึ่งถูกปล่อยออกจากกระบวนการผลิตทิ้งเป็นของเสีย เนื่องจากตัวทำละลายมีสารต่างๆปนอยู่ตามที่แสดงในรูป 1 อย่างไรก็ตาม ในนั้นมีส่วนประกอบของตัวทำละลายซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลได้

ดังนั้นตัวทำละลายจะถูกแยกออกโดยใช้ระบบฟื้นฟูตัวทำละลาย (ระบบรีไซเคิลตัวทำละลาย) เพื่อให้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก


EXTRACT!!


2. ข้อดีของการนำระบบรีไซเคิลตัวทำละลายเข้ามาใช้คืออะไร?

ตารางด้านล่างแสดงข้อดีของการนำระบบสะสมต่อเนื่องของการกลั่นแบบสูญญากาศเข้ามาใช้ (ชื่อผลิตภัณฑ์: CLEAN-ACE802)
ผู้ใช้รีไซเคิลตัวทำละลายของเสีย 13 ถังต่อเดือนโดยเฉลี่ย (180 ลิตร × 13 กระป๋อง เป็น 2,340 ลิตรต่อเดือน)
การรีไซเคิลตัวทำละลายด้วยการนำระบบเข้ามาใช้ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการซื้อตัวทำละลายใหม่
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่แสดงถึงการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดตัวทำละลาย ถือเป็นผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่ง

แผนภูมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่แสดงด้านล่างชี้ให้เห็นว่าต้นทุนการจัดซื้อตัวทำละลายใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนการจัดซื้อตัวทำละลายในปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณตัวทำละลายที่ซื้อลดลงหลังจากนำระบบเข้ามาใช้ในเดือนมิถุนายน

อัตรา JPY / IDR

อัตรา JPY / IDR

ระบบได้รับการรับรองร่วมกับกิจกรรม ISO!

ระบบได้รับการรับรองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม PRTR!

มีส่วนช่วยในกิจกรรมลดค่าใช้จ่ายในบ้าน!


Contact us

ชื่อบริษัท ※จำเป็นต้องใช้
อีเมล์ ※จำเป็นต้องใช้
โทรศัพท์ ※จำเป็นต้องใช้

3. ตัวอย่างของการนำระบบรีไซเคิลตัวทำละลายเข้ามาใช้


[FIg.1]ก่อน

[Fig.2]หลังจาก


 • บริษัทพิมพ์รีไซเคิลตัวทำละลายซึ่งใช้ในการทำความสะอาดที่ปนเปื้อน ซึ่งได้ถูกใช้เพื่อทำความสะอาดม้วนและชิ้นส่วนยึดติดในกระบวนการพิมพ์
  ระบบซีรีส์ CA100 ถูกนำมาใช้เพื่อสกัดหมึกและเม็ดสีออกจากทินเนอร์และนำมาใช้ใหม่
 • บริษัท ผู้ผลิตยางและยูรีเทนได้นำระบบ CA811 Series เข้ามาใช้ เพื่อสกัดเรซินออกจากตัวทำละลาย (MEK, MIBK ฯลฯ ) ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเตาปฏิกรณ์ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตและนำตัวทำละลายมาใช้ซ้ำ
 • ระบบ CA800 ซีรี่ส์ นำเข้ามาใช้เพื่อแยกส่วนประกอบของตัวทำละลาย (โทลูอีน, ไซลีน ฯลฯ ) ที่มีอยู่ในวัตถุดิบซึ่งถูกสร้างขึ้นในกระบวนการผลิตและนำวัตถุดิบมาใช้ใหม่
 • ระบบซีรีส์ CA900 นำมาใช้เพื่อรีไซเคิลแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา
 • ระบบซีรีส์ CA100 นำมาใช้เพื่อขจัดคราบสีซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่ใช้ทาสียานพาหนะของบริษัทรางรถไฟออกจากทินเนอร์และนำทินเนอร์นั้นมาใช้ใหม่เพื่อใช้ทำความสะอาด
 • ระบบซีรีส์ CA100 นำมาใช้เพื่อรีไซเคิลทินเนอร์ทำความสะอาดสำหรับการทาสีหุ่นยนต์ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • ระบบซีรีส์ CA900 นำมาใช้ในการรีไซเคิลสารทำความสะอาดน้ำมันปิโตรเลียมชั้น 2, โทลูอีน ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์
 • ระบบ CA-700-20 ถูกนำมาใช้เป็นมาตรการเพื่อขจัดกลิ่นอิมัลชัน VOC ในห้องของบริษัทพิมพ์
 • ระบบทำความสะอาด CA400 ซีรี่ส์ นำมาใช้เพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์แก้ว, สลักเกลียว เป็นต้น
 • ระบบ CA-700-70 นำมาใช้เพื่อทำให้ผ้าที่เป็นของเสียแห้งตัวในสถานที่จัดพิมพ์

4. เราควรทำอะไรบ้างก่อนจะซื้อระบบ?

ขั้นแรก สอบถามโดยการคลิก

 • พนักงานฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณ
 • การดำเนินการจัดเตรียมก่อนหน้าและทดสอบตัวอย่าง
 • การกำหนดรูปแบบและข้อกำหนดของระบบ
 • การสั่งซื้อ (สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต)
 • การทดลองใช้งานและการปรับแต่งก่อนนำส่งมอบ
 • การทดลองใช้งานและการปรับแต่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (ทั้งนี้ อาจต้องมีการหารือตกลงกันเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้ง)
 • เริ่มดำเนินการใช้จริง เมื่อการส่งมอบเสร็จสิ้น

5. มีเงื่อนไขพิเศษใดในการติดตั้งระบบรีไซเคิลตัวทำละลายหรือไม่?

โดยปกติแล้วควรติดตั้งระบบไว้ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดีและปราศจากวัสดุที่ติดไฟและอุปกรณ์ที่กักเก็บวัสดุเหล่านั้นภายในระยะ 3 เมตรจากบริเวณรอบนอกของสถานที่ติดตั้ง นอกจากนี้ควรจัดให้มีป้ายแสดงคำเตือน “ข้อควรระวัง: ไวไฟ” และ “อันตราย!” นอกจากนี้ เนื่องจากสภาวะต่างๆ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาตรของตัวทำละลายของระบบ, ปริมาตรของตัวทำละลายที่เก็บในห้องที่มีการติดตั้งระบบ, ชนิดของตัวทำละลายและชนิดของอาคาร หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยตรง

6. สารที่เก็บรวบรวมได้และสารที่ไม่สามารถรวบรวมได้

[สารที่สามารถคืนสภาพได้]
ทินเนอร์,โทลูอีน,เอทิลอะซิเตต,แอลกอฮอล์ไอโซโพรพิล,เอทานอล,เมทานอล,ไซลีน,บิวทิลอะซิเตต,สารคลอรีน,สารประกอบฟลูโอโรคาร์บอน,อะซิโตน,เอมอีเค, เอ็มไอบีเค, น้ำมันก๊าด, สารเอธิลีนไกลคอล,สารทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันปิโตรเลียม ชั้น 2 และ 3 ที่ใช้แล้ว (ตัวทำละลายที่เป็นของเหลวบางตัวสามารถเก็บรวบรวมได้)
[สารที่ไม่สามารถคืนสภาพได้]
สารที่เป็นกรดแรงและด่างที่แรง,น้ำ,และอื่น ๆ


7. ตัวทำละลายรีไซเคิลมีความบริสุทธิ์เพียงใด?

คลิกรายงานผลการทดสอบการวิเคราะห์เพื่อดูผลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลอ้างอิง

ผลการวิเคราะห์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับของเหลวที่ปนเปื้อน

8. การติดตั้งในต่างประเทศ

เราได้ติดตั้งระบบไว้ที่ประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้,กวางโจว ฯลฯ ) อินเดีย,อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์,ไทย,ไต้หวัน ฯลฯ

9. Explosion-proof

เรามักถูกถามว่าระบบมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การป้องกันการระเบิดหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติป้องกันการระเบิดของเราได้รับการออกแบบและผลิตโดยยึดตามแนวทางการป้องกันการระเบิดของญี่ปุ่น นอกจากนี้ระบบและความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับสถานที่ติดตั้งจะได้รับการตรวจสอบโดยสถานีดับเพลิงซึ่งมีอำนาจตัดสินทางกฏหมาย

สำหรับใช้อ้างอิง ประเภทของการติดตั้งที่ป้องกันการระเบิดได้มีดังต่อไปนี้

การติดตั้งการป้องกันเปลวไฟ
การติดตั้งแบบปลอดภัยพื้นฐาน
การติดตั้งภายใต้แรงดันสูง
การติดตั้งแบบเพิ่มความปลอดภัย

10. การบำรุงรักษา

ระบบรีไซเคิลตัวทำละลายขนาดเล็ก ฯลฯ ได้รับการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา เช่น ตำแหน่งของวงแหวนอัดลูกสูบสามารถทำเองได้อย่างง่ายดายโดยลูกค้า
นอกจากนี้เรายังติดตามการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา
เรายินดีรับฟังคำถามเกี่ยวกับการบำรุงรักษา โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา

11. มีความเป็นไปได้ไหมที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในแค็ตตาล็อกของคุณโดยใช้ข้อกำหนดของเราเป็นฐาน?

เป็นไปได้ เรายังสามารถประยุกต์สีที่ใช้ทาหรือชิ้นส่วนที่ระบุ ให้เข้ากับข้อกำหนดของคุณด้วย

ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท ※จำเป็นต้องใช้
อีเมล์ ※จำเป็นต้องใช้
โทรศัพท์ ※จำเป็นต้องใช้